2006-01-17 by Pcchen     相簿
位於花東縱谷的中段的瑞穗,素來以溫泉著稱。更由於秀姑巒溪北行至此向東切割海岸山脈入海,風景優美的峽谷地形加上川急的河流,十分適合刺激的泛舟活動,最著名的秀姑巒溪泛舟起點及休閒中心就在瑞穗。而連結到花東海岸公路的瑞港公路(花64),就是從這裡沿著秀姑巒溪到達海岸線的"大港口",再轉接海岸公路。瑞穗在花東旅遊的地理位置上算是很重要的點。

除了溫泉和泛舟,統一的瑞穗牧場(見景點導覽)由於有好喝的鮮奶,悠閒的牧場氣氛,加上是免費的,也成為此地最重要的觀光資源和最熱門的旅遊景點。附近比較出名的還有舞鶴石柱、北回歸線標誌以及舞鶴台地一帶的茶園風光。

瑞穗溫泉過去一直是以比較有名的瑞穗溫泉山莊(外溫泉)和紅葉溫泉山莊(內溫泉)為主,以紅葉溪為分界。這兩家老溫泉業者日據時代就已經存在,因為一直用舊的方式經營,依目前服務業的標準來評鑑是很差的。這兩家我都住過,就像古早時候的旅社。服務人員像是面無表情的收費員,收錢給房間鑰匙,給人服務態度很差的感覺。泡湯設備也就是最傳統的澡堂型式,所以比較其他新的溫泉業者提供更新穎、更講究氛圍的泡湯設施來說,算是較為沒競爭力的。瑞穗目前有不少新的業者,也可以在網路上找到相關的資訊。我對於2005年8月走訪的瑞穗黃家溫泉山莊印象算是最好的,可參考我的景點導覽


瑞穗溫泉山莊門口的說明。

山莊的溫泉黃濁色的。

瑞穗溫泉山莊室外湯門前一景。

瑞穗溫泉山莊前往下看。

紅葉溪。

紅葉溫泉山莊前景。

紅葉溫泉山莊室外湯。

紅葉溫泉室外湯還蠻舒服的。

紅葉溫泉室內有大小湯池。

紅葉溫泉山莊週遭景觀。

瑞穗虎爺溫泉。

虎爺溫泉室外湯。

虎爺溫泉室內湯。

秀姑巒溪泛舟休閒中心露營區。

露營區的盥洗室。

秀姑巒溪泛舟起點。

舞鶴石柱。

北回歸線標誌(1)。

北回歸線標誌(2)。

統一的瑞穗牧場(見札記)。

瑞穗牧場的鮮奶、奶酪很好吃。


全站熱搜

pc 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()